MTS Rodina™

Skupinová lekce zaměřená na cvičení dětí (ideálně) s aktivním zapojením rodičů.

Skupinová lekce je určená pro sportovní průpravu dětí; ideálně s aktivním zapojením rodičů. V této lekci se snažíme formou pohybových cvičení a her rozvíjet u dětí obecné pohybové schopnosti a dovednosti. Děti tímto způsobem získávají obecný pohybový základ, který je důležitý pro správný tělesný i psychický rozvoj. Důležitou součástí je i sociální rozvoj jedince. V kolektivu podobně starých kamarádů se dítě naučí disciplíně, pomoci druhým i začlenění se do kolektivu. Naučí se reagovat na zatížení ať už fyzické či psychické, což mu pomůže pozitivně překonávat překážky v celém svém budoucím životě.

blank