Zdeněk David

Duší jsem sportovec, ale především jsem člověk stejný jako vy. Během svého života jsem si prošel několika vrcholy i pády ve svém profesním i soukromém životě. Vůbec nejsem dokonalý, ale snažím se na sobě pracovat a nevzdávat se… ale především, chci pomáhat lidem.

Sport mě provází celým životem, ale zdaleka nejsem jenom sportovec. Patřím mezi lidi, kteří chtějí život prožít naplno a chtějí si vyzkoušet spoustu věcí – jak těch pozitivních, tak i negativních – s vírou, že každá vlastní zkušenost je přínosná ve výchově svých dětí.

Nechceme vás trénovat co nejdéle, ale chceme vás to co nejrychleji naučit.

Cvičíme venku v přírodě. V blízkosti vašeho bydliště.

On-line rezervace sportovních aktivit

Mysl

Síla myšlenky je tou největší hybnou silou vesmíru. Nebo alespoň planety Země. Naučte se zhmotňovat své myšlenky, nabíjet se vzájemně pozitivní energií, pomáhat si a to celé postupně přenášet na naše děti. Vždyť děti jsou naše naděje, naše budoucnost.

Tělo

Tělo je naším fyzickým nástrojem, jak realizovat své myšlenky (sny) na této planetě, v naší dimenzi. Je to fantastický nástroj, který dokáže překonat vše, nač si vzpomeneme. Je ale potřeba se o něj vědomě starat (především fyzicky) a naučit se ho vnímat a poslouchat. Když toto pochopíte, vaše tělo se stane vaším partnerem a začne fyzicky realizovat vaše myšlenky. A potom už je pouze na vás, jaké sny si chcete splnit.

Sport

Sport je způsob, jak uspokojovat primární fyzické potřeby našeho těla, protože tělo od podstaty potřebuje ke svému bytí pohyb. V dnešní “marketingové” době to většina z nás už nevnímá, ale pokud se jenom trochu zamyslíte, uvědomíte si, že vše v našem vesmíru, potažmo i celý vesmír, se hýbe. POHYB JEDNODUŠE ZNAMENÁ ŽIVOT. Čím více se hýbete, tím lépe se cítíte. Pokud se hýbat přestanete, zemřete.

Přátelství

Přátelství je dlouhodobý vztah mezi dvěma lidmi, který je “náročný” jak po fyzické, tak po psychické stránce. Nejde pouze o přátelství mezi “neznámými” lidmi, ale především o přátelství mezi nejbližšími – mezi manželi a rodiči a dětmi. Abyste tyto vztahy zvládali s pozitivní energií, lehkostí a láskou, musíte být vnitřně v pohodě. A pro vnitřní pohodu je základem především fyzický pohyb.

Představení MTS Akademie

Curriculum vitae

Mgr. Zdeněk David

1985-1998 Závodní plavání

1997-2003 Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury a Filosofická fakulta

1999-2003 Zakladatel, trenér a aktivní hráč florbalového klubu UP Olomouc Bulls

2004-2006 Stáž Melbourne, Australia – Fitness first, Outdoor work-out

2007-2014 World Class fitness (manažer, instruktor, trenér, masér) – v současnou chvíli to patří pod Form Factory

2014-2015 Kondiční trenér extraligového florbalového klubu Fat Pipe Chodov

2014-2018 Obchodní a marketingový ředitel, teambuildingový instruktor Hotelu LONY

2018- MTS Akademie – Sportovní aktivity venku v přírodě. V blízkosti vašeho bydliště.

Ještě bychom rádi řekli…

V dnešní “marketingové” době není vůbec lehké vyznat se ve všech cvičebních trendech, různých cvičebních pomůckách, “moderních” sportovních centrech a podobně. Vizí MTS Akademie je začít od základů. K tomu nám stačí pouze naše tělo, základní pomůcky jako například švihadlo a především příroda. Jakmile se naučíte základy cvičení, to znamená techniku cvičení, techniku dýchání a různé intenzity cvičení, stanete se v tomto směru svobodní a nezávislí. A to je cílem MTS Akademie.

Mgr. Zdeněk David, zakladatel MTS Akademie

Rozhovor TV Óčko

Rozhovor Český rozhlas

Podívejte se na naše služby

Chceme naše klienty přirozeně vzdělávat a vychovávat v rekreační sportovce, kteří po určitém čase budou sami vědět co cvičit (různé druhy cvičení), jak cvičit (technika jednotlivých cviků), jak často cvičit (frekvence a intenzita cvičení), jak správně dýchat, co a jak jíst. Trénujeme s využitím lehce dostupných pomůcek a hlavně venku v přírodě.