INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů – MTS Akademie (Mgr. Zdeněk David)

Přihlášením se do lekce, kurzu, akce či školení MTS Akademie nebo do newsletteru souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefon) správcem MTS Akademie (Mgr. Zdeněk David), se sídlem U jezera 2043/10, 155 00 Praha, Česká republika, IČ: 74776029 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob. Tento souhlas uděluji pro všechny poskytnuté údaje, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi přihlašovacího formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob a § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely prodeje zboží a služeb společnosti a pro účely zasílání marketingových a obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované poskytnuté údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.