Josef Čulák MTS Akademie

Josef Čulák

Tai-chi Master Level 5

O mně

Vystudoval jsem vysokou vojenskou školu v Žilině a své vojenské vzdělaní ukončil postgraduálním studiem na Vojenské akademii v Brně. Nyní jsem v záloze a věnuji se převážně studiu Tai-chi.

Bojová umění jsem začal cvičit v roce 1988. Tai chi Chuan rodiny Yang jsem začal cvičit v roce 2001 u Ondry Musila a v roce 2006 jsem přešel se svojí školou se souhlasem Jim Uglow Si-Fu (Londýn), Stewe Rowe (Londýn) a Ondry Musila, ke Zdeňku Kurfürstovi. Nyní se učím u Zdeňka Kurfürsta.

Jsem držitelem Osvědčení Trenér licence B v kategorii Wushu, Univerzita Karlova v Praze.

Při výuce Tai-chi dodržuji přesně systém, který je mi předáván, bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka je založena na přímém ústním předávání mezi učitelem a žákem.

Informace o Tai-chi rodiny Yang nenajdete v knihách ani na videokazetách, protože cílem není komerční rozšíření a rozmělnění, ale přesná a kompletní výuka.