Lokality

Podívejte se na lokality, ve kterých cvičíme.

Centrální park Lužiny

Centrální park Lužiny

SKUPINOVÉ LEKCE A KURZY

Na skupinové lekce a kurzy se scházíme u dětského hřiště u Nepomuckého rybníka.

Centrální park Stodůlky

Centrální park Lužiny

SKUPINOVÁ LEKCE MTS RODINA

S dětmi se scházíme u dětského hřiště „SOVA“ u kuželkárny.

Gymnázuim Jaroslava Heyrovského

Gymnázium Heyrovského

MTS AQUA FIT™

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 13