PRAVIDLA ON-LINE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU MTS Akademie

Základní informace

Cílem on-line rezervačního systému MTS Akademie je zjednodušit, zrychlit a zpříjemnit rezervace sportovních lekcí, kurzů, akcí či školení všem, kteří chtějí využívat jakékoliv naše služby.

Díky on-line rezervačnímu systému si můžete nabízené služby/aktivity zcela nezávisle sami rezervovat nebo rušit.

Účast na vybraných sportovních lekcích, kurzech, akcích či školeních NENÍ MOŽNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Bez registrace (vytvoření si vlastního účtu v rezervačním systému) není možné využívat služeb on-line rezervačního systému, potažmo jakýchkoliv služeb MTS Akademie.

Svůj vlastní účet (registraci) si můžete vytvořit zde:

Možnosti použití on-line rezervačního systému

On-line rezervační systém můžete používat jako:

1. KREDITNÍ SYSTÉM
To znamená, že každý klient, který chce využívat této možnosti, si musí v předstihu zajistit jeho dostatečnou výši (zakoupit si dostatečnou výši kreditu). Bez dostatečného kreditu vám systém neumožní provést rezervaci. Kreditní systém se využívá zejména u sportovních 60min lekcí.

Podmínky kreditního systému:

 • Kredit lze nabít od 1,- Kč do 10.000,- Kč.
 • Za dobití kreditu nad určitou částku se vám automaticky připisuje bonus za dobití, který naleznete v našem ceníku (CENÍK MTS AKADEMIE).
 • Platnost kreditu je 75 dní od posledního dobití a při každém dalším dobití za minimálně 500,- Kč se jeho platnost opět automaticky prodlužuje na 75 dní.
 • Platbu kreditem můžete využít na jakékoliv sportovní 60min lekce, které chcete navštěvovat.

2. E-PERMANENTKY
To znamená, že každý klient, který chce využívat této možnosti, si musí v předstihu zakoupit zvolený druh e-permanentky. Bez zakoupené e-permanentky vám systém neumožní provést rezervaci. Elektronické permanentky se využívají obvykle u sportovních 60min lekcí.

Podmínky e-permanentek:

 • Při zakoupení permanentky získáváte dvě 60min lekce zdarma navíc.
 • Všechny nabízené druhy permanentek naleznete v našem ceníku (CENÍK MTS AKADEMIE).
 • Platnost permanentky je 60 dní a nelze ji prodlužovat. Po vypršení platnosti si musíte zakoupit permanentku novou.
 • Permanentku můžete využít pouze na ty sportovní lekce, na které je zakoupená. Každá sportovní lekce má svou permanentku.

3. ON-LINE PLATBY KURZŮ, AKCÍ, ŠKOLENÍ
To znamená, že každý klient, který se chce rezervovat na nějaký kurz, akci či školení pořádané MTS Akademií, si musí v předstihu tuto službu zakoupit a zaplatit on-line či bankovním převodem. Tyto druhy služeb nelze uhradit z kreditního konta či pomocí permanentek.

On-line či bankovním převodem lze také uhradit jakékoliv sportovní 60min lekce, ale na tyto aktivity je vhodnější/ekonomičtější využít buď kreditní systém nebo permanentky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

O veškerém dění na Vámi založeném účtu budete vždy obratem informováni na registrovaný e-mail. O některých službách budete informováni také formou SMS na registrovaný mobilní telefon.

Podmínky registrace

Před provedením registrace si prosím přečtěte Všeobecné a obchodní podmínky (dále jako VOP) a Informace o zpracování osobních údajů MTS Akademie. Registrací do on-line rezervačního systému MTS Akademie souhlasíte s VOP.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služeb MTS Akademie.

Při porušení pravidel VOP si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit.

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránce on-line rezervačního systému MTS Akademie (https://mtsakademie.inrs.cz/rs/) nebo přímo na registrační stránce zde: https://mtsakademie.inrs.cz/rs/sys_member/registrace/?clear=1

Po vyplnění registračního formuláře (pole s označením * jsou povinná) a následném uložení Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail. Je třeba se přihlásit do svého e-mailu a obratem e-mail potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je registrace ukončena.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po úspěšné registraci získává každý klient automaticky dvě 60min sportovní lekce zdarma k vyzkoušení. Výběr lekcí, které si chcete vyzkoušet, záleží pouze na vás. Více informací naleznete v bodě „Postup rezervace“.

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný klient. Na jednu registraci (jeden uživatelský účet) lze rezervovat maximálně 2 místa. Rezervaci je možné provést nejpozději:

 • 2h před začátkem 60min sportovní lekce
 • 7 dní před začátkem sportovního kurzu, akce či školení

Ve výjimečných případech, kdy opravdu nemáte možnost provést rezervaci on-line, je možné o rezervaci požádat formou SMS správce systému na tel. 722 900 026. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum.

Postup rezervace

 1. Přihlaste se do on-line rezervačního systému MTS Akademie: https://mtsakademie.inrs.cz/rs/.
 2. V kalendáři si vyberte sportovní aktivitu, o kterou máte zájem.
 3. Najeďte myší na vybranou sportovní aktivitu a počkejte na zobrazení detailů o lekci nebo na lekci klikněte.
 4. V obou případech viz. bod výše naleznete zelené tlačítko „Rezervovat“.
 5. Po kliknutí na tlačítko „Rezervovat“ se Vám objeví formulář, kde naleznete následující pole k vyplnění:

 • Vložit poznámku. Toto je nepovinné pole, kam můžete napsat cokoliv, co nám chcete před lekcí sdělit.
 • Jméno rezervované osoby. Toto je povinné pole. Jedná se o Vaše jméno nebo o jméno osoby, kterou rezervujete na sportovní aktivitu ze svého uživatelského účtu (např. někdo z rodiny, kamarádka apod.).
 • Věk rezervované osoby. Toto je povinné pole.
 • Počet opakovaných rezervací. Zde si můžete zarezervovat vybranou sportovní lekci na x týdnů dopředu. Pokud nastavíte např. číslo 3, znamená to, že si rezervujete vybranou sportovní aktivitu ve vybraném dni a čase na 3 týdny dopředu.

… a možnosti uhrazení, které máte k dispozici:


 • Tlačítko „První rezervace zdarma“. Pokud toto již nebylo využito, lze se tím ZDARMA přihlásit na jakoukoliv sportovní 60min lekci dle Vašeho výběru. Po úspěšné registraci máte automaticky k dispozici dvě 60min sportovní lekce zdarma k vyzkoušení.
 • Tlačítko „Platba převodem z účtu“. Slouží pro zaplacení sportovní lekce, kurzu, akce či školení převodem z účtu. U platby převodem z účtu počítejte prosím s časovou prodlevou až 2 pracovní dny, než se platba převede na náš bankovní účet a spáruje.
 • Tlačítko „Platba on-line platební bránou“. Slouží pro zaplacení sportovní lekce, kurzu, akce či školení on-line platební bránou. K zaplacení a spárování dojde řádově během pár minut.
 • Tlačítko „Z kreditu“. Slouží pro zaplacení sportovní 60min lekce z Vašeho kreditního konta.
 • Tlačítko „Z permanentky (a konkrétní druh permanentky)“. Slouží pro odečtení vstupu na sportovní 60min lekci ze zakoupené permanentky.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud nemáte na svém kreditním účtu dostatek kreditů a nemáte zakoupenou permanentku (u 60min sportovních lekcí), naleznete zde dále tlačítka pro zakoupení kreditu nebo permanentky. Kredit i permanentky si můžete také zakoupit přímo z Vašeho uživatelského účtu pod záložkami „Kredit“ a „Permanentky“.

 1. Po zaplacení budete okamžitě informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) zda rezervace proběhla v pořádku či se rezervace nezdařila + důvod nezdaru.
 2. V okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři se po úspěšné rezervaci zobrazí písmeno “R” a současně je Vám odeslána zpráva na e-mailovou adresu s informacemi o provedené rezervaci.
 3. Pokud nebude v době rezervace dostatečný počet rezervovaných klientů, v rezervačním okně bude svítit červený nápis “Lekce zavřena, k otevření chybí x rezervací”.
 4. Každá sportovní lekce, kurz, akce či školení má nastaven minimální a maximální počet účastníků.
 5. Pokud nedojde k naplnění minimální kapacity sportovní lekce, kurzu, akce či školení, on-line rezervační systém automaticky zruší danou sportovní lekci, kurz, akci či školení a to následovně:
  – u 60min sportovních lekcí je to 120 minut před začátkem lekce
  – u déletrvajících kurzů, akcí či školení je to 7 dní před začátkem kurzu, akce či školení
 6. Pokud nedojde k minimálnímu naplnění jakékoliv sportovní lekce, kurzu, akce či školení, on-line rezervační systém automaticky danou lekci, kurz, akci či školení zruší a upozorní na tuto skutečnost všechny rezervované klienty pomocí e-mailové zprávy nebo pomocí sms zprávy.
 7. Při automatickém zrušení sportovní lekce, kurzu, akce či školení jsou klientovi automaticky vráceny kredity, vstupy nebo finanční prostředky zpět v plné výši.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

REZERVACE NA JAKÉKOLIV SPORTOVNÍ AKTIVITY MTS AKADEMIE NELZE PROVÁDĚT TAK ZVANĚ DO MINUSU, TZN. BEZ PŘEDCHOZÍHO UHRAZENÍ. SPORTOVNÍ AKTIVITY MTS AKADEMIE MŮŽETE UHRADIT JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM VIZ. „POSTUP REZERVACE“.

Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil, a to následovně:

 • U 60 minutových sportovních lekcí (skupinové tréninky, individuální tréninky, senior 65+ atd.) je možné zrušit rezervaci do 14 hodin před začátkem samotné lekce s vrácením 100% částky za zakoupenou službu. Ve lhůtě kratší než 14 hodin před začátkem lekce již není možné rezervaci zrušit. Je ale možné za sebe poslat někoho jiného a povinnost „hlásit“ tuto skutečnost do MTS Akademie se nepožaduje.
 • U sportovních kurzů, akcí a školení, které zpravidla trvají několik dní a mají pevně stanovený termín (od-do), je možné zrušit rezervaci do 14 dní před započetím objednaného kurzu, akce či školení s vrácením 100% částky za zakoupenou službu. Ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem kurzu, akce či školení již není možné rezervaci zrušit. Je ale možné za sebe poslat někoho jiného. V tom případě je důležité o této skutečnosti písemně e-mailovou formou informovat vedení MTS Akademie, a to nejpozději 7 dní před začátkem sportovního kurzu, akce či školení.

Ve výjimečných případech, kdy opravdu nemáte možnost zrušit rezervaci on-line, je možné o zrušení požádat formou SMS správce systému na tel. 722 900 026. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum.

Postup zrušení rezervace

 1. Přihlaste se do on-line rezervačního systému MTS Akademie: https://mtsakademie.inrs.cz/rs/.
 2. V kalendáři vyhledejte sportovní aktivitu, kterou chcete zrušit.
 3. Najeďte myší na vybranou sportovní aktivitu a počkejte na zobrazení detailů o lekci nebo na lekci klikněte.
 4. V obou případech viz. bod výše naleznete červené tlačítko „Zrušit rezervaci“.
 5. Po kliknutí na tlačítko „Zrušit rezervaci“ se objeví okno, kde zrušení potvrdíte.
 6. Okamžitě budete informováni (v horní části stránky se zobrazí krátkodobě informační pole) “Zrušení rezervace proběhlo v pořádku, nebo zrušení rezervace již není možné”. Toto se zobrazí v případě, že zrušení provedete až po nastaveném intervalu pro bezplatné zrušení, viz. bod „Podmínky zrušení rezervace“.
 7. V okně Vámi zvolené aktivity v kalendáři po úspěšném zrušení rezervace zmizí písmeno “R” a současně je Vám odeslána zpráva na e-mailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace.
 8. Při včasném zrušení rezervace, viz. bod „Podmínky zrušení rezervace“, se Vám odečtený kredit, vstup z permanentky nebo jiný druh platby automaticky vrací zpět.

Podmínky pro penalizaci

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

K penalizaci (k nevrácení kreditu, vstupu na permanentce či peněžních prostředků) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci zrušíte až po nastaveném časovém limitu u jednotlivých sportovních aktivit, viz. bod. „Podmínky zrušení rezervace“.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto pravidlo platí i pro náhradníky, kteří se přesunuli na uvolněné místo a poté provedli zrušení rezervace po časovém limitu, viz. bod „Podmínky zrušení rezervace“.

Podmínky náhradníka

Do pozice náhradníka se lze přihlásit:

 • Nejpozději 2h před začátkem 60min sportovní lekce.
 • Nejpozději 7 dní před začátkem sportovního kurzu, akce či školení.

Po tomto časovém limitu se již nelze přihlásit jako náhradník, ani nedojde k možnosti přesunutí na uvolněné místo aktivního klienta. Pokud nastane stav, kdy se po časovém intervalu uvolní místo a Vy se budete chtít aktivně účastnit vybrané aktivity, je nutné formou SMS požádat správce systému na tel. 722 900 026. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, ale uděláme pro Vás maximum.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud se uvolní místo na vybrané aktivitě před časovým limitem, systém Vám automaticky pošle e-mailovou zprávu o této skutečnosti a v případě zájmu musíte toto manuálně potvrdit. Pokud je více náhradníků pro zvolenou aktivitu, systém automaticky pošle e-mailovou zprávu všem náhradníkům najednou a na lekci se dostane ten, který si to manuálně potvrdí nejdříve (systém „kdo dřív přijde …).

Možnosti plateb, platební podmínky

Úhradu jakékoliv zvolené služby MTS Akademie můžete provést následovně:

 1. Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay.
 2. Bezhotovostně bankovním převodem prostřednictvím platebního systému GoPay.
 3. Bezhotovostně platebním tlačítkem prostřednictvím platebního systému GoPay.
 4. Bezhotovostně bankovním převodem na účet MTS Akademie.
GoPay logo
Maestro logo
VISA Electron logo
MasterCard Electronic logo
Mastercard logo
Mastercard SecueCode logo
Verified by VISA logo
VISA logo
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Za každou provedenou platbu se klientovi automaticky vystaví účtenka o zaplacení. Účtenky naleznete pod svým účtem v záložce „Účtenka“.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Slevy z ceny služeb poskytnuté organizátorem klientovi nelze vzájemně kombinovat. Nelze tak například platit permanentky nebo různé kurzy, akce či školení z kreditního konta.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V MTS Akademii momentálně nepřijímáme žádné šeky, stravenky, multisport karty apod. V případě změny Vás budeme informovat.